Call Center Цілодобовий: +38 (0629) 48 48 00, +38 (067) 400 10 20

Новина/Повідомлення

Термомодернизація житла

  • 26.06.2019

Основною складовою низької енергетичної ефективності комунальних систем є високий рівень питомих витрат теплової енергії, гарячої та холодної води у таких споживачів комунальних послуг як житлові будівлі. Кінцевою метою енергоресурсоощадної політики в житлово-комунальному господарстві має стати скорочення витрат на утримання та експлуатацію житлових будівель.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько 50%.

Фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішніх систем житлових будівель стало головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності і безпечності умов проживання мешканців міста.

З іншої сторони, поганий фізичний стан внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій та відсутність у споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії призводять до невиправдано високого рівня обсягів споживання енергоресурсів.

На думку експертів, найбільші втрати теплоносія відбуваються на рівні кінцевих споживачів. Теплотрати в житлових будинках сягають інколи 80 відсотків.

Тільки через це витрата паливно-енергетичних ресурсів, необхідних для теплопостачання всього житлового фонду країни, в 3-4 рази перевищує реальні потреби й приблизно в стільки ж разів вище, ніж за кордоном.

Як показує досвід інших країн, виправити таку ситуацію можливо лише одним шляхом — термомодернізувати наявний житловий фонд. Сьогодні є значна кількість технологічних рішень, апробованих і в нашій країні, що дозволяють удосконалювати теперішні внутрішньобудинкові системи опалення в наших будинках і підвищити теплозахисні якості зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків. Одним з таких рішень є заміна застарілих теплових пунктів на сучасні та енергоефективні.

Опалення більшості наявних багатоквартирних будинків здійснюється внаслідок централізованого теплопостачання, де джерелами теплової енергії є групові котельні або теплоелектростанції. Як правило, ці теплогенеруючі підприємства забезпечують підготовку теплоносія з високими параметрами по температурі (близько 110 - 150°С) і тиску, його транспортування по магістральних мережах і розподіл по споживачах.

У більшості наших будинків в якості основного обладнання для остаточної підготовки теплоносія використовуються змішувальні установки — елеватори, які підбираються індивідуально для кожного будинку залежно від поверховості, опалювальної площі, гідравлічного опору внутрішньобудинкових мереж і т.п. Елеватор — це свого роду водоструминний насос, що працює шляхом перепаду тиску. Одночасно він виконує функцію змішувача перегрітої води з трубопроводу, що подає й охолодженого зі зворотного, що дозволяє знизити температуру теплоносія, що подається до необхідного рівня (80-90°С).

Річ у тому, що стабільна робота елеватора можлива лише при постійному гідравлічному опорі внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Застосовуючи балансувальні клапани на стояках з метою забезпечення рівномірної подачі теплоносія з однаковими параметрами на всі опалювальні прилади будівлі (для усунення перетопів і недотопа), а також встановивши радіаторні терморегулятори на всі опалювальні прилади, ми збільшуємо гідравлічний опір внутрішньобудинкових мереж і робимо його змінним. При таких умовах елеватор стає непрацездатним.

 Усунути подібні недоліки можна за рахунок застосування більш сучасних індивідуальних теплових пунктів. Це компактне і не дуже складне устаткування, що складається з декількох насосів, різних клапанів, засувок з електроприводом, датчиків і вимірювальних приладів, пластинчастого теплообмінника, лічильника теплової енергії та системи автоматизації з програматором.

58d93ea564953891b97cf9aec7559770.jpg

Такий індивідуальний тепловий пункт може бути підключений як до магістральної теплової мережі, так і до розподільної від ЦТП. Для його підключення потрібно два трубопроводи - подає і зворотний. У своїй роботі він поєднує цілий ряд функцій. Перш за все, забезпечується остаточна підготовка теплоносія для використання у внутрішньобудинкових мережах. Для цього служить підмішуючий насос, що дозволяє змішати первинний і зворотний теплоносій, а відповідні кошти автоматизації забезпечують підтримку необхідних температурних параметрів.

Основним пристроєм, що забезпечує гараче водопостачання будинку, є пластинчастий теплообмінник, де первинний теплоносій використовується для підігріву звичайної водопровідної води до необхідних параметрів. Циркуляція гарячої води в системі здійснюється спеціальним циркуляційним насосом. Засоби автоматизації підтримують систему гарячого водопостачання в робочому стані в залежності від розбору гарячої води і часу доби. Така закрита система гарячого водопостачання дозволяє ефективно використовувати дорогий первинний теплоносій, використовуючи його лише для підігріву холодної води, а не як витратний матеріал.

Сучасний індивідуальний пункт дозволяє автоматично регулювати теплоспоживання будівлі з урахуванням погодних умов. Керуюча автоматизована система, закладена в ІТП, підставі показань температури зовнішнього повітря зменшує або збільшує подачу теплоносія до опалювальної мережі будинку. Відхилення в один градус реальної зовнішньої температури від закладеної в температурному графіку за рахунок автоматики погодного регулювання в ІТП дозволяє економити до 5% теплової енергії.

Завдяки ІТП мешканці будинку можуть також регулювати температуру теплоносія у внутрішньобудинкових опалювальних мережах і гарячої води в системі гарячого водопостачання, збільшувати або зменшувати витрати теплової енергії за годинами доби, задавати необхідні параметри по тиску в системі, що виключають можливість аварійних ситуацій. Спеціалісти рекомендують на першому етапі термомодернизації будинку обов’язково замінити застарілі теплопункти елеваторного типу на сучасні ІТП. Це дасть можливість в майбутньому реалізувати наступні  термомодернізаційні заходи. Ефект від встановлення ІТП відчутний одразу. Адже оплата за опалення значно зменшиться.

  • Україна, м.Маріуполь,
    вулиця Грецька, 33
  • +38 (0629) 48 48 00
    +38 (067) 400 10 20
  • office@mdl-mariupol.com.ua
    Написати нам